Perimetr 1 Perimetr 2 Perimetr 2 Ploché střechy Podlahy 1 Podlahy 2 Podlahy 2 Podlahy 3 Podlahy 3 Stěny 1 Stěny 1 Stěny 2 Stěny 3 Stěny 3 Šikmé střechy 1 Šikmé střechy 2


ŠIKMÉ STŘECHY

Označení typu EPS Vhodnost použití stavebních izolací Kód použití
EPS 100
EPS 100 Extra Plus
EPS 150
EPS 150 Extra Plus
EPS 200
Izolační desky pro konstrukce nad a pod krokvemi
s požadavky na zatížení tlakem, jsou součástí
střechy a tvoří podklad pro vnitřní povrchovou
úpravu.
A2, A4