Perimetr 1 Perimetr 2 Perimetr 2 Ploché střechy Podlahy 1 Podlahy 2 Podlahy 2 Podlahy 3 Podlahy 3 Stěny 1 Stěny 1 Stěny 2 Stěny 3 Stěny 3 Šikmé střechy 1 Šikmé střechy 2


ŠIKMÉ STŘECHY

Označení typu EPS Vhodnost použití stavebních izolací Kód použití
EPS S
Aplikace pro mechanicky nezatížené konstrukce.
Jedná se o tzv. výplňové konstrukce v oblasti
šikmé střechy mezi a pod krokvemi, zateplení
podkroví, výplně stropů a podhledů.
A1-V, A3-V,
D1-V, G1-V,
F4-V