Perimetr 1 Perimetr 2 Perimetr 2 Ploché střechy Podlahy 1 Podlahy 2 Podlahy 2 Podlahy 3 Podlahy 3 Stěny 1 Stěny 1 Stěny 2 Stěny 3 Stěny 3 Šikmé střechy 1 Šikmé střechy 2


PODLAHY

Označení typu EPS Vhodnost použití stavebních izolací Kód použití
EPS T 4000
ROLLJET T 4000
Plovoucí podlahy s požadavkem na útlum kroče-
jového hluku s provozním zatížením do 4,0 kN/m2.
F1-AKU
F2-AKU, F3
EPS T 5000
ROLLJET T 5000
Plovoucí podlahy s požadavkem na útlum kroče-
jového hluku s provozním zatížením do 5,0 kN/m2.
F1-AKU
F2-AKU, F3