Perimetr 1 Perimetr 2 Perimetr 2 Ploché střechy Podlahy 1 Podlahy 2 Podlahy 2 Podlahy 3 Podlahy 3 Stěny 1 Stěny 1 Stěny 2 Stěny 3 Stěny 3 Šikmé střechy 1 Šikmé střechy 2


PLOCHÉ STŘECHY

Označení typu EPS Vhodnost použití stavebních izolací Kód použití
EPS 70 Izolační desky pro konstruce bez větších
požadavků na zatížení tlakem, jsou rozměrově
stabilizované a používají se především jako
podkladní vrstva plochých střech.
B1, B2,
B4-V
EPS 100
EPS 100 spádové klíny
EPS 100 Extra Plus
EPS 100 Extra Plus
spádové klíny
Izolační desky s běžnými požadavky na zatížení
tlakem, jsou rozměrově stabilizované a používají
se především jako vrchní vrstva v konstrukci
plochých střech.
B1, B2, B3
EPS 150
EPS 150 spádové klíny
EPS 150 Extra Plus
EPS 150 Extra Plus
spádové klíny
Izolační desky s běžnými požadavky na zatížení
tlakem, jsou rozměrově stabilizované a používají
se především jako vrchní vrstva v konstrukci
plochých střech.
B1, B2, B3
EPS 200
EPS 200 spádové klíny
Izolační desky s běžnými požadavky na zatížení
tlakem, jsou rozměrově stabilizované a používají
se především jako vrchní vrstva v konstrukci
plochých střech.
B1, B2, B3