Vztahuje se k nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) a vypracovává jej výrobce v případě, že se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA). Prohlášení o vlastnostech je povinné ve všech státech EU a musí být připojeno k označení CE při uvádění výrobku na trh. Výrobce nese také odpovědnost za údaje v něm obsažené. Musí být vydáno v úředním jazyce (jazycích) státu určení. Příslušné orgány předpokládají, že toto prohlášení je pravdivé, tj., že příslušné výrobky byly vyrobeny a ověřeny v souladu s jedním z platných postupů (systémů) posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků se základními požadavky, ale zajišťují shodu vlastností výrobku se základními charakteristikami uvedenými v prohlášení o vlastnostech. Cílem je zajistit spolehlivou užitečnou informaci o vlastnostech, které bude možno využívat při projektování a realizaci staveb. Kopii prohlášení o vlastnostech lze poskytovat v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky.