Naše společnost IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. má zavedený a certifikován integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující následující mezinárodní standardy EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005 a TS 16949:2009.

 

EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality

Systém řízení společnosti pokrývá plnění veškerých oprávněných požadavků zákazníků a také všech platných legislativních požadavků. IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje spokojenost zákazníků a výsledky všech klíčových ukazatelů společnosti.

EN ISO 9001:2009 česká verze.pdf 
EN ISO 9001:2009 english version.pdf

 

EN ISO 14001:2005 Systém managementu životního prostředí

Systém managementu životního prostředí je nastaven tak, že minimalizuje jakékoli škodlivé dopady na životní prostředí a splňuje veškeré požadavky dané platnou legislativou. IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje své výsledky v ochraně životního prostředí.

EN ISO 14001:2005 česká verze.pdf
EN ISO 14001:2005 english version.pdf

 

ISO/TS 16949:2009 Systém managementu kvality - zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2009 

ISO TS 16949:2009 Podbořany česká verze.pdf
ISO TS 16949:2009 Plzeň česká verze.pdf

ISO TS 16949:2009 Podbořany english version.pdf
ISO TS 16949:2009 Plzeň english version.pdf